New Time

ประกาศ แจ้งปรับเวลาปิดทำการด่านทับช้าง 1 และ ด่านทับช้าง 2

ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยได้ประกาศข้อกำหนด และ ข้อปฎิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 จากสถานการณ์โควิด-19 ( Covid-19) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ ปรับเปลี่ยนเวลาทำการ เพื่อลดความเสี่ยง เรื่องการโจรกรรม และ เพื่อความปลอดภัยของตัวพนักงาน ในการเดินทางกลับไปยังที่พักอาศัย นั้น

ธนาคารกรุงไทย จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาปิดทำการของด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2 เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาที่ดูแลการให้บริการรับสมัครบัตร M-Pass ดังนี้

ด่านทับช้าง 1 : เวลาทำการ (เดิม) 08.30 - 16.30 น. > เวลาทำการ (ใหม่) 08.30 - 16.00 น.

ด่านทับช้าง 2 : เวลาทำการ (เดิม) 08.30 - 19.00 น. > เวลาทำการ (ใหม่) 08.30 - 16.00 น.

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการสาขา