ทล.-กทพ.-กรุงไทย เอ็มโอยูพัฒนาระบบตั๋วร่วมบัตร M-Pass และ Easy Pass

คมนาคมจับ 3 หน่วยงานเอ็มโอยูพัฒนาตั๋วร่วมในระบบมอเตอร์เวย์และทางด่วน “บัตร M-Pass-Easy Pass” จ่ายค่าผ่านทางด้วยบัตรเดียวกัน โดย บมจ.เป็นผู้บริหารระบบรายได้กลาง คาด พ.ค. 59 ใช้งานได้เต็มรูปแบบ
       
       พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษา ระบบบริหารบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System : ETCS) ร่วมกัน ระหว่างกรมทางหลวง (ทล.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ว่า เป้าหมายของเอ็มโอยูเพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อของระบบ ETC ระหว่าง M-PASS ซึ่งใช้บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี (สายใหม่) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอก ของ ทล. และ Easy Pass ระบบทางด่วนของ กทพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าผ่านทางที่ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการชำระค่าผ่านทางด้วยบัตรเพียงใบเดียว
       
       นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในการพัฒนาระบบ แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะละ 3 เดือน โดยระยะแรกจะศึกษาระบบร่วมกันภายใต้ระบบ ETC โดย บมจ.กรุงไทยจะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์จัดการรายได้ กลางระบบอัตโนมัติ หรือ CTCH คาดว่าจะเสร็จในเดือน พ.ย. 2558 และอีก 3 เดือนต่อไปเป็นระยะที่ 2 เป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งระบบเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกัน ได้ ดำเนินการในเดือน ก.พ. 2559 และระยะที่ 3 จะให้มีการทดสอบระบบ ETC การเชื่อมต่อระหว่าง ทล. กับ กทพ. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค. 2559
       
       อย่างไรก็ตาม ในการใช้ระบบร่วมกันนั้น ได้มีการเชื่อมต่อและติดตั้งโครงข่ายสื่อสารข้อมูลสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) บนมอเตอร์เวย์และทางด่วนเสร็จแล้ว 3 จุด คือ 1. จุดเชื่อมต่อบริเวณถนนวงแหวนกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณทางแยกต่างระดับวัดสลุดกับทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณด่านบางนา กม. 9-1
       
       2. จุดเชื่อมต่อบริเวณถนนกรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณทางแยกต่างระดับบางบ่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณด่านบางสมัคร
       
       3. จุดเชื่อมต่อบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กับทางพิเศษฉลองรัฐ บริเวณด่านจตุโชติ