เมื่อM-Pass ผนึก Easy Pass เปิดมิติใหม่ค่าผ่านทางก่อนจะถึงระบบตั๋วร่วม

หลังจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนำบัตร Easy Pass มาใช้ตั้งแต่ปี 2555 สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับผู้ใช้ทางด่วน ถึงวันนี้มีฐานผู้ใช้บัตรกว่า 1 ล้านราย และในปีนี้กรมทางหลวงก็เอาบ้างนำบัตร M-Pass มาเสริมความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ ล่าสุดทั้งสองหน่วยงานก็จับมือที่จะให้ผู้ใช้บัตรทั้ง 2 ระบบได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น สามารถใช้บัตรเดียวชำระค่าผ่านทาง ทั้งทางด่วนและมอเตอร์เวย์ ด้วยการทำข้อตกลงความร่วมมือศึกษาระบบบริหารบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass ภายใต้ระบบ ETC โดยมี ธนาคารกรุงไทย (KTB) เป็นศูนย์จัดการรายได้กลางระบบทางอัตโนมัติหรือ Central Toll Clearing House (CTCH) บูรณาการเชื่อมโยงมอเตอร์เวย์-ทางด่วน

สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass นี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) จะเป็นแม่งานบูรณาการร่วมกับ 2 หน่วยงานเพื่อยกระดับการใช้ระบบบริการบัตรผ่านทางอัตโนมัติ M-Pass บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี (สายใหม่) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอก ร่วมกับบัตร Easy Pass ของ การทางพิเศษฯ ในระบบทางด่วน สู่เป้าหมายระบบตั๋วร่วมในปี2559

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าการพัฒนา ETC ร่วมกันครั้งนี้เป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางและการใช้บริการให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้บริการทางด่วนของ กทพ. ใช้บริการบัตร Easy Pass ในปัจจุบัน และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) สาย 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และมอเตอร์เวย์ สาย 9 (บางนา-บางปะอิน) ของ ทล. ที่ใช้บริการบัตร M-Pass

และความสำคัญของร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ระหว่าง ทล.ผู้เป็นเจ้าของระบบ M-Pass และ กทพ.เจ้าของระบบ Easy Pass เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าผ่านทางและเกิดความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการทางพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และทางด่วนในการชำระค่าบริการ ด้วยการใช้บัตรเพียงใบเดียว ก่อนที่จะปรับเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมที่จะเริ่มใช้งานในปี 2559 นี้ เสนอ 3 จุด เชื่อมต่อ สอดคล้องกับที่นายพีรพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสนข. ได้ชี้ให้เห็นถึงการบูรณาการพัฒนาระบบของทั้ง 3 หน่วยครั้งนี้ว่าปัจจุบันการดำเนินการเชื่อมต่อและติดตั้งโครงข่ายสื่อสารข้อมูล Fiber Optic บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของ ทล. และบนทางด่วนของ กทพ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 3 จุด ดังนี้ 1. จุดเชื่อมต่อบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณทางแยกต่างระดับวัดสลุดกับทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณด่านบางนา กม.9-1 ส่วนจุดที่ 2. จะเป็นจุดเชื่อมต่อบริเวณถนนกรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 บริเวณทางแยกต่างระดับบางบ่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณด่านบางสมัครและจุดที่ 3. จุดเชื่อมต่อบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 กับทางพิเศษสายฉลองรัช บริเวณด่านจตุโชติ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานเพื่อให้ระบบ ETC ของ ทล. และ กทพ. ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้นั้น มีความจำเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดและข้อจำกัดทั้งในด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย ดังนั้นจึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อศึกษาระบบบริหารบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System: ETCS) ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ตกลงให้ความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาแนวทางการบริหารบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้เพื่อให้ผู้ถือบัตรผ่านทางสามารถใช้บัตรทั้ง 2 ใบ บนระบบ ETC ได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของระบบ ETC ของ ทล. และ กทพ. รวมทั้งระบบของธนาคารกรุงไทยด้วย ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะ

โดยเบื้องต้นสรุปว่าจะแบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระยะๆละ 3 เดือน โดยระยะแรกจะศึกษาระบบร่วมกัน ส่วนระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติจะมีการทดลองติดตั้งระบบ และระยะที่ 3 จะให้มีการทดสอบเปิดใช้งานระบบ คาดว่าจะสามารถใช้งานร่วมกันได้ในปี 2559 นับเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านค่าผ่านทางสำหรับผู้ใช้รถยนต์ในการใช้บริการบนทางด่วน มอเตอร์เวย์และทางยกระดับเส้นทางต่างๆที่กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันให้มีการใช้บัตรเพื่อชำระค่าผ่านทางให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นภายในปี 2559 นี้คงจะได้เห็นภาพของการยกระดับการให้บริการที่ชัดเจนมากขึ้นผ่านกรณีการให้บริการระบบตั๋วร่วมนั่นเอง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3079 วันที่ 16 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558