ดีเดย์พ.ค.59เริ่มใช้ตั๋วร่วม

กรมทางหลวง จับมือการทางพิเศษฯ-แบงก์กรุงไทย ศึกษาใช้ตั๋วรวมบัตร M-Pass และ Easy Pass คาดเริ่มใช้ระบบได้ พ.ค.59

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ส.ค.58 ที่ผ่านมา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมทางหลวง (ทล.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) ในการศึกษาระบบบริหารบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Electronic Toll Collection System : ETC หรือตั๋วร่วม เพื่อเป็นประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าผ่านทาง และเกิดความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้บริการทางพิเศษระหว่างเมือง และทางด่วนในการชำระค่าบริการเพียงบัตรเดียว

ทั้งนี้ หลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงของทั้ง 3 หน่วยงานแล้ว จะเร่งรัดดำเนินการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบ ระหว่าง M-Pass และ Easy Pass โดยมีกรอบในการดำเนินการ 3 ระยะ คือ 3 เดือนแรกจะดำเนินการศึกษาบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass ภายใต้ระบบ ETC โดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์จัดการรายได้กลางระบบทางอัตโนมัติ หรือ CTCH มาดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.58 และ 3 เดือนถัดมา จะจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ภายในเดือนก.พ.59 ส่วนสำหรับ 3 เดือนสุดท้าย จะเป็นการปรับปรุงและทดสอบระบบ ETC เชื่อมต่อระหว่าง ทล.และ กทพ. รวมทั้งเปิดการใช้งานระบบ ETC ร่วมกัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.59.