นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี การเปิดใช้งานและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมต่อระบบบัตร EASY PASS และบัตร M-PASS ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนาม ที่ห้องประชุมอาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม โดยธนาคารกรุงไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการรายได้ และตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่ใช้งานข้ามโครงข่ายระหว่างบัตร EASY PASS และบัตร M-PASS

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา
1 พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานบอร์ด กทพ.
2 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
3 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (กลาง)
4 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
5 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
6 นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
โทร. 0-2208-4174-7
31 ตุลาคม 2559

booth pr
booth pr