แจ้งการสื่อสารขัดข้อง

กรมทางหลวงและธนาคารกรุงไทยขออภัยท่านผู้มีอุปการะคุณบัตร M-PASS ทุกๆ ท่าน เนื่องจากในช่วงเวลา 9.00 - 18.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 การสื่อสารระหว่างธนาคารกรุงไทยและกรมทางหลวงขัดข้องเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้มีผู้ใช้ทางหลายท่านไม่สามารถวิ่งผ่านช่องทาง M-PASS ได้ ซึ่งธนาคารกรุงไทยและกรมทางหลวงได้ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี M-PASS ของท่านได้ที่ http://www.thaim-pass.com หรือ โทร. 1586 กด 9 (ฟรี) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้