ธนาคารร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์บัตร M PASS

ธนาคารร่วมกับกรมทางหลวง ออกบูธประชาสัมพันธ์ และรับสมัครบัตร M-PASS ในงานแถลงผลงานของรัฐบาล โดยมีคุณอภิศักดิ์ ตันติวรงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคุณสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธธนาคาร ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558
booth pr