เนื่องด้วยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวง หมายเลข 7 โดยจะเริ่มมีผลวันที่ 18 เมษายน 2559 นี้

booth pr
booth pr